Van basisschool naar integraal kindcentrum

Leergang voor scholen met een toekomstgerichte visie voor integraal kindcentrum

Veel scholen hebben de ambitie om zich te ontwikkelen tot een nieuwe eigentijdse voorziening: een integraal kindcentrum. Voor schoolleiders die deze ambitie hebben met hun school, heeft Academica een nieuwe leergang ontwikkeld. Ten eerste krijgen deelnemers hierin de kennis en inzichten zodat zij het ontwerp van het integraal kindcentrum (IKC) voor hun eigen school kunnen maken. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan de veranderkundige kant en het leiderschap dat nodig is bij het implementeren van het ontwerp in de eigen school.

Integraal kindcentrum

De benadering van Academica op het ontwerpen en ontwikkelen van een IKC is vooral onderwijskundig-organisatorisch van aard. Het gaat om leerlijnontwikkeling voor leerlingen van 0 tot 13 jaar, waarbij het pedagogisch klimaat wordt geoptimaliseerd tussen de verschillende bijeenkomsten. Deelnemers ontwerpen een IKC aan de hand van de Edu-Design methodiek. Dit een methodiek waarmee deelnemers op een iteratieve wijze de “bouwtekeningen” van het IKC ontwerpen. Na iedere bijeenkomst wordt de volgende stap van het ontwerp door de deelnemer in de praktijk gebracht en wordt feedback verzameld. In de volgende bijeenkomst wordt dit verder doorontwikkeld.

Het programma

Dit programma bestaat uit drie programmalijnen: (1) effectief leiderschap, (2) in relatie staan tot de omgeving en (3) kennis en kwaliteitsontwikkeling. Deze programmalijnen bevatten de specifieke aandachtspunten, kennisbenodigdheden en vaardigheden die een schoolleider nodig heeft om het veranderproces richting een IKC succesvol te kunnen ontwerpen, initiëren en begeleiden. Wij werken met kerndocenten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen die Kindcentra vanaf de grond hebben opgebouwd.

De drie programmalijnen voldoen aan de herregistratieverplichting van het Schooleidersregister PO.

Herregistratie

Duur & tijd

12 dagen (9 ECT’s)

Resultaat

Certificaat van deelname
Drie herregistratiecertificaten voor de thema’s: effectief leiderschap, in relatie staan tot de omgeving en kennis en kwaliteitsontwikkeling.

Locatie

In Amsterdam of incompany

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.