Anna Bosman

Professor Anna Bosman is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar leren en leerprocessen. Zij heeft o.a. onderzoek gedaan naar het leren lezen van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Bosman heeft een heldere boodschap: dyslexie bestaat niet en goed onderwijs realiseer je door klassikale, heldere en gestructureerde lessen te geven. Verder doet Bosman onderzoek naar wetenschappelijk onderbouwde therapieën en behandelingen waarmee ze een brug slaat tussen de wetenschap en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.