Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo (Demo)

Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen vanaf nu een subsidie hiervoor aanvragen. Het gaat om programma’s die scholen (PO en VO) zelf kunnen inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het VO soepeler te laten verlopen en risico’s te verlagen die bij deze overgang komen kijken. Scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I.

Soepele overgangen, met lage drempels, hoge verwachtingen en goede begeleiding zijn cruciaal om talenten te benutten. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het stimuleren van een soepele doorstroom voor kwetsbare leerlingen. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het voortgezet onderwijs van belang zijn, en ook op de randvoorwaarden die nodig zijn om in het vo tot leren te komen. Met de doorstroomprogramma’s wordt bevorderd dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten en dat ook kunnen vasthouden  in het voortgezet onderwijs. Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Geïntereseerd in ons aanbod omtrent de doorstroomprogramma’s po-vo? Klik op de banner hieronder!

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2017 worden ingediend via een aanvraagformulier op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Links:

%s