Subsidieaanvraag mogelijk voor de MBA! (Demo)

Schoolleiders zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Zij vervullen de belangrijke verbinding tussen de dagelijkse praktijk van de leerkracht in de klas en de lange-termijn beleidsdoelen van het schoolbestuur. Daarom trekt

Op de Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs van 8 oktober 2016 maakte staatsecretaris Sander Dekker zijn plannen voor een verdere investering in schoolleiders bekend. De sociale partners hebben in de cao po al financiële middelen beschikbaar gesteld voor de scholing van schoolleiders. Voor de vervanging van schoolleiders tijdens de studie is het budget van € 40 miljoen beschikbaar. Zo krijgen jonge talentvolle collega’s de kans zich als schoolleider verder te ontwikkelen. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik maken van deze nieuwe tegemoetkoming.

Wil u meer informatie over de subsidie of hem aanvragen? Dat kan via deze website. 

Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met l.kamsteeg@test.vischvijver.nl

Klik hier voor meer informatie over de MBA 

%s