PLG’s, de rol van schoolleider en de open actiegerichte houding van leraren. (Demo)

Veel scholen zijn op dit moment bezig met de planning van studiedagen voor het komende schooljaar. In gesprekken met schoolleiders wordt vaak de wens geuit om deze studiedagen gerichter en holistischer in te richten. Er moet niet alleen meer lijn ontstaan in de doelstellingen, ontwikkelingen en interventies binnen de school maar deze moeten ook meer als team worden ingevuld in plaats van individueel.

Academica is op een sterk groeiend aantal scholen bezig met de vormgeving en uitvoering van één tot tweejarige professionaliseringstrajecten met als focus de implementatie van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). PLG’s is meer dan praten over mogelijke verbeteringen in het onderwijs, PLG’s maken het verschil door een open- en actiegerichte houding waarin ook handelend gewerkt en geleerd kan worden door leraren die samen de regie nemen over het door hen ontworpen onderwijs.

De PLG moet zichtbaar zijn in de school. De schoolleider speelt hierin zowel organisatorisch als onderwijskundig een belangrijke rol. Zeker in een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van bv. de ontwerpende en begeleidende vaardigheden van leraren.

Interesse in een dergelijk traject op maat? Neem contact op met de programmaleider Erik Meester

e.meester@test.vischvijver.nl

%s