Amsterdam, 10 november 2017 – Er is veel belangstelling voor serieuze scholingsactiviteiten, o.m. door de komst van het Schoolleiderregister. MBA’s, Masters, bachelors en associated-degrees zullen  naast leergangen, trainingen en cursussen het aanbod gaan vormen voor ambitieuze onderwijsprofessionals. Daarbij ligt de focus in de internationale Academica altijd op de combinatie persoonlijk leiderschap en actueel wetenschappelijk onderzoek als de twee belangrijkste drivers voor moderne scholen waarin kennis en vaardigheden, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling in het curriculum worden gecombineerd. Making Shift Happen 2017 was een goed voorbeeld van deze integrale op kennis en ervaringen gebaseerde aanpak. 

Isabelle van Woerkom zal per 1-1-2018 het MT van de Academica komen versterken en zich als executive-director focussen op Management Development trajecten voor scholen en samenwerkingsverbanden. Isabelle heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als domeinmanager bij Kennisnet en heeft een brede en geëngageerde kijk op de ontwikkelingen binnen scholen en sectoren. Haar enthousiasme en gedrevenheid voor een meer rechtvaardiger onderwijs waarin alle kinderen leren, gecombineerd met haar kennis over scholen slim organiseren, versterkt het MT van de Academica in binnen- en buitenland. 

Meer informatie is te vinden op www.academicabusiness.college of op te vragen via info@academicabusiness.college