Maak van uw school een Dynamische School (Demo)

Het Dynamische Scholen programma is een ambitieus, tweejarig traject voor schoolleiders die daadwerkelijk het verschil willen maken in de ontwikkeling van hun school. Het programma richt zich op de vijf pijlers van een ‘high performance’ organisatie: langetermijnvisie en gerichtheid, effectief leiderschap, kwaliteit van medewerkers, open- en actiegerichtheid & continue verbetering en vernieuwing. Tijdens het traject duiken schoolleiders niet enkel de theorie in maar wordt er steeds weer de vertaling gemaakt naar het handelend vermogen in de praktijk.

Er wordt aan een heldere strategie ontwikkeling gewerkt, strategieën die de schoolleider en zijn/haar team in staat te stellen om een gezamenlijke koers te varen, ieders professionele capaciteit optimaal te benutten en onderweg steeds gedegen keuzes te maken op basis van wetenschappelijke inzichten en een gedeelde visie op goed onderwijs. Het Dynamische Scholen programma beoogt zo een positieve en significante impact te veroorzaken op de manier waarop leiderschap (zowel organisatie-/onderwijskundig) een rol speelt binnen de school, de manier waarop het (lerend vermogen van het) schoolteam georganiseerd is en als hoogste doel: de algehele kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider initieert en begeleidt een schoolontwikkelproces door middel van kennisontwikkeling, visievorming en gerichte vormen van samenwerking waarin ruimte is voor zelfontplooiing, experiment en diversiteit. De schoolleider staat niet aan de zijlijn maar participeert actief in het proces en is daarmee een rolmodel voor anderen. Dit proces wordt gaandeweg verwerkt in het zgn. ‘High Performance Plan’.

Klik hier voor meer informatie

%s