Helma van de Put-Claassen over herregistratieprogramma’s (Demo)

In het voorjaar van 2015 kwam ik in het bezit van het certificaat als vakbekwaam Register Adjunct Directeur Onderwijs (RADO)

De uitdaging om binnen de komende vier jaar daarna aan te tonen door middel van studie, dat je dan nog steeds vakbekwaam bent zat mij niet dwars. Integendeel, het is heel heilzaam om af en toe je brein op te frissen met een opleiding. Ik prijs me gelukkig dat ik dat mag doen.

Ik kwam al snel in contact met een groep directeuren vanuit de Aloysiusstichting en het SSOE die een opleiding zochten die paste. Ik heb me daar in eerste instantie uit efficiency bij aangesloten, logistiek was de locatie Eindhoven handig en ik hoefde me niet als solist druk te maken om een passend traject uit te gaan stippelen. De opleidingsinstituten zijn immers gecertificeerd en het centrale thema is: leiding geven. Het werd de CBE groep uit Amsterdam. Na een verkenning in het voorjaar van 2015 is onze groep van start gegaan in het najaar van 2015.

En ik moet zeggen, tot op heden heb ik geen spijt van dit besluit. Op voortvarende wijze is, voorafgaand aan de start van het traject, een 360° feedback georganiseerd bij alle deelnemers in hun eigen werkcontext, vanuit de werkwijze van Zenger Folkman. Je eigen teamleden hebben dit dus voor je ingevuld. Dan weet je in ieder geval waar je staat, volgens je zienswijze van je collega’s……. dat is een waarheid die je moet omarmen en koesteren. Het is een startpunt van waaruit je vertrekt om jezelf tot ontwikkeling te brengen.

Wat heel prettig is, in de aanpak van de docenten van de CBE groep, is dat ze wetenschappelijk kunnen onderbouwen wat het beste werkt en waarom. Margareth is bevlogen aan de slag gegaan met onze groep om alles te duiden en ons te ondersteunen bij het opmaken van de balans en de analyse. De opbrengst resulteert in een persoonlijk plan dat uitgevoerd moet worden in de praktijk, je kunt er dus meteen mee aan de slag.

De volgende docent Pim, heeft ons meteen bij de eerste kennismaking zijn “Onvriendelijkheidsvisitekaartje” afgegeven, zoals hij dat zelf formuleerde. De sterk wetenschappelijke benadering die hij hanteert, met de nodige scepsis over elk nieuw zgn. “onderwijskundig” fenomeen dat opduikelt en door het onderwijsveld, veelal zonder kritische beschouwing, wordt omarmd, zet iedereen recht in de schoolbanken! Eerlijk is eerlijk, het is weer even wennen, maar het is fantastisch om erbij te zijn. Ik heb, door de studie, weer even de ruimte en tijd om “waarheden” vanuit diverse invalshoeken te beschouwen en even bewust stil te staan bij het werk. Want er is natuurlijk niet één “onderwijsgoeroe” die de wijsheid in pacht heeft, die claim ligt bij meerdere vooraanstaande onderwijskundigen en wetenschappers, niet in het minst ook via de sociale media. En vorm daar maar eens je eigen waarheid over, die er ook nog eens binnen je eigen context toe doet …… voorwaar geen makkelijke opgave.

De afsluiting van het eerste blok: Persoonlijk leiderschap gebeurde door middel van presentaties aan de groep. Dit is het eerste deel van je totale presentatie, het eindproduct wordt na twee jaar formeel getoetst. Dit jaar en volgend schooljaar volgen nog twee thema’s , Leidinggeven aan veranderingen en Toekomstgericht onderwijs.

Dus twee jaar van inspiratie, reflectie op je rol en taak, werken aan je vakbekwaamheid. Het is geweldig om te doen en het is aan te bevelen om dit in een groep, collectief op te pakken. Het brengt het onderwijs en het succes van je leiderschap echt verder.

Helma van de Put-Claassen MA

%s