• Effectief Leiderschap (Amsterdam)

  Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie,...

  10 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (Amsterdam)

  Krijgt zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsproces en  secundaire (ondersteunende)proces uw school. Op systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van...

  11 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • IB Leergang – De nieuwe rol van de Intern Begeleider

  De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kun...

  16 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Toekomstgericht Onderwijs (Amsterdam)

  Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. De onderwijsorganisatie kan kritisch refl...

  19 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • High Performing Schools

  Het High Performing Schools (HPS) is een tweejarig, stevig wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject voor schoolleiders, teamleiders en ambitieuze docenten. Tijdens het HPS programma ontwikkelt u zichzelf en uw school tot een High Performing School; een school waar goed en waardevol on...

  1 oktober @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Leidinggeven aan verandering (Amsterdam)

  Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief ...

  3 oktober @ 09:00 - 16:00
 • Besturen met Meerwaarde

  De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. Ten eerste de steeds meer verdi...

  7 oktober @ 09:30 - 17:00 at Westermarkt 2, Amsterdam