• Start Effectief Leiderschap (Amsterdam)

  Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie,...

  4 februari @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start High Performing Schools (Amsterdam)

  Het High Performing Schools (HPS) is een tweejarig, stevig wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject voor schoolleiders, teamleiders en ambitieuze docenten. Tijdens het HPS programma ontwikkelt u zichzelf en uw school tot een High Performing School; een school waar goed en waardevol on...

  5 februari @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Leidinggeven aan verandering (Amsterdam)

  Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief ...

  14 februari @ 09:00 - 16:00
 • Start MBA – Leading 21st Century Learning

  Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in school transformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundi...

  23 maart at Centre Séminaires Evolution Logique, Rue de la Roche 36 Houffalize
 • IB Leergang – De nieuwe rol van de Intern Begeleider

  De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kun...

  27 maart @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Kansen(on)gelijkheid (Amsterdam)

  De huidige staat van ons onderwijs vraagt om een nieuwe aanpak. Een alternatief op het alsmaar meer differentiëren en personaliseren van het onderwijs. Een trend die de afstand tussen leerlingen namelijk alleen maar groter maakt (onderwijsraad, 2018). In het programma kansen(on)gelijkheid gaan we i...

  27 maart @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Leergang Leerteam Voorzitter (Amsterdam)

  Als docent werk je in een leerteam gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter ook sturing en leiderschap nodig. Iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vrage...

  31 maart @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Close Reading (Amsterdam)

  Steeds meer instanties uiten hun zorgen over het dalende leesniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Een toenemend aantal leerlingen verlaat de basisschool...

  20 april @ 13:30 - 17:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Making Shift Happen 2020 – Closing the Gap

  25 november at Het EYE – Amsterdam