• Start Effectief Leiderschap (Amsterdam)

  Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie,...

  9 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start kennis- en kwaliteitsontwikkeling (Amsterdam)

  Krijgt zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsproces en  secundaire (ondersteunende)proces uw school. Op systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van...

  10 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Michaela Concept schools (Amsterdam)

  Het High Performing Schools (HPS) is een tweejarig, stevig wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject voor schoolleiders, teamleiders en ambitieuze docenten. Tijdens het HPS programma ontwikkelt u zichzelf en uw school tot een High Performing School; een school waar goed en waardevol on...

  16 september @ 09:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • IB Leergang – Van IB’er naar Kwaliteitscoördinator

  De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kun...

  17 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Leergang Leerteam Voorzitter (Amsterdam)

  Als docent werk je in een leerteam gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter ook sturing en leiderschap nodig. Iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vrage...

  24 september @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Toekomstgericht Onderwijs (Amsterdam)

  Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs, de doelen van het onderwijs en manier waarop deze kunnen worden behaald. De onderwijsorganisatie kan kritisch refl...

  5 oktober @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Start Leidinggeven aan verandering (Amsterdam)

  Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief ...

  12 oktober @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Startbijeenkomst High Performing Schools

  Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders die een school willen creëren waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Het programma bestaat uit 20 bijeenkomsten, verdeeld over 2 jaar, waarin de schoolleider en het ...

  15 oktober @ 09:00 - 16:00 at Westermarkt 2, Amsterdam
 • Making Shift Happen 2020 – Closing the Gap

  Samen met 10 sprekers, uit binnen en buitenland, zoomen we in op deze thema’s: Wat zijn de kritische punten in ons huidige systeem en curriculum? Wat zijn de factoren die verschillen vergroten en verkleinen? Hoe kunnen we hoge verwachtingen voor alle leerlingen organiseren? En wat vraagt dit van h...

  25 november at Beurs van Berlage