Onze missie

Onze missie is het ontwikkelen van mensen en organisaties om hun ambities te realiseren en daarbij rekening te houden met aspecten van duurzaamheid, leefbaarheid, governance en welzijn. Academica Business College onderkent en geeft inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen daarom inhoudelijk initiatieven die door universiteiten of maatschappelijke organisaties en bedrijven worden genomen om oplossingen te ontwikkelen en betrokkenheid te bevorderen bij complexe organisatie- en of samenlevingsvraagstukken. Voor ons doet het er toe hoe het mensen in de samenleving vergaat. In Nederland en daarbuiten.

Over ons

Academica Business College is een expertisecentrum voor ontwikkeling van leiderschap en organisaties. “Kennis gaat vooraf aan vaardigheden” is het ontwerp principe van al onze educatieve activiteiten en research. Academica BC is als enige in Nederland gecertificeerd partner van het global leadership programma van Zenger | Folkman.

In onze leergangen ondersteunen we leiders en professionals in het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit, het ontwikkelen van een langetermijnvisie, het zorg dragen van een sterke betrokkenheid van medewerkers, een open en actiegerichte cultuur en voortdurende verbetering van de resultaten ondersteund door gerichte innovatie.

Academica werkt samen met universiteiten en researchcentra in Nederland en andere werelddelen om onze opdrachtgevers en studenten van de meest actuele wetenschappelijke informatie te kunnen voorzien. Met het Centre for High Performance in London wordt, in gezamenlijk opgezet onderzoek, nauw samengewerkt.

Bekijk ons aanbod