Deze leergang is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs. De doelen van het onderwijs en de manier waarop deze kunnen worden behaald moeten duidelijk zijn, en de onderwijsorganisatie zal kritisch moeten kunnen reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk om in relatie te staan tot de (trends in de) samenleving. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren!

In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar leerpsychologie en didactiek. We maken onderscheid tussen populaire en populistische ideologieën en meer beproefde wetenschappelijke inzichten vanuit de (evolutionaire) leerpsychologie (Geary, 2008; Ericsson, 2016), didactiek (Didau, 2019; Willingham, 2016; Ashman, 2018) en internationaal vergelijkend onderzoek (OECD, 2016).

Daarnaast gaan we in op de rol van technologie in onderwijsinnovaties. Welke mogelijke meerwaarde heeft technologie als het gaat om didactische strategieën en hoe bereiden we onze leerlingen voor op een productieve, veilige en verantwoorde deelname aan een sterk gedigitaliseerde maatschappij?

Deelnemers maken een analyse van hun eigen onderwijskwaliteit en curriculum waarbij ze de aangereikte literatuur gebruiken.