Executive <> Education

Van EGO naar ECO

Academica Business College

Academica Business College is een global kenniscentrum dat samenwerkt met universiteiten en onderzoekers uit Nederland en andere werelddelen. Het biedt bestuurders, managers, toezichthouders en professionals uit de profit en not-for-profit sectoren, een platform om samen te ontwikkelen en te onderzoeken mbt effectief leiderschap, managers en professionals, innovatie en maatschappelijke ondernemerschap, belangrijke thema’s  van een sterk veranderende 21e eeuw samenleving en anders georganiseerde bedrijven en instellingen.

De basis van het aanbod wordt gevormd door de drie pijlers:

  • Strategie en implementatie
  • Mens en organisatie
  • Governance en duurzaamheid

banner

De vier sectoren waar Academica Business College actief is

Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs legt de basis voor de toekomst van onze kinderen en daarmee ook voor de toekomst van onze samenleving.
Zorg
Zorg
De grote uitdaging voor de zorgsector in de komende jaren is het terugdringen van de automatische jaarlijkse kostenstijgingen.
Overheid
Overheid
De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de overheid zijn op alle niveaus sterk in beweging.
Bedrijven
Bedrijven
De toekomst van bedrijven heet verandering en dat betekent verandering van alles: mensen, processen, organisatie en producten.

Partners van Academica Business College

CBE-logo

CBE is een value- consultancy met partner kantoren op vier continenten en in 12 landen. De wereld verandert snel en het maakt uit op welke wijze veranderingen plaatsvinden. CBE werkt vanuit een inclusief wereldbeeld met oog voor de belangen van haar klanten, professionals die in organisaties werken in relatie tot de eindgebruikers (consumenten, burgers, studenten, patiënten). De focus ligt op leiderschapsontwikkeling, high performing organisaties en duurzame innovaties.

leadership4you-logo

Leadership4you gaat over uw persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Leadership4you geeft u op een valide en betrouwbare wijze inzicht in uw effectiviteit als leider en/of professional en bieden u handreikingen om dit gericht te ontwikkelen.  In onze aanpak maken we gebruik van o.a. een 360º feedback, met daarbij praktische oefeningen, analyses en discussies om tot een plan van ontwikkeling en concrete acties ter verbetering te komen.